Se dau locuințe de la Stat!

Se dau locuințe de la Stat!
| Foto: www.pexel.com

Normele de aplicare a noilor prevederi legate de programul de construcții pentru tineri destinate închirierii urmează să fie modificate, în urma schimbărilor legislative adoptate anul acesta printr-o ordonanță de urgență.

 

Normele urmează să fie aprobate de Guvern, în prezent acestea fiind în consultare publică. Tinerii vor putea primi repartiții pentru o locuință realizată prin programul implementat de ANL în termen de 60 luni după împlinirea vârstei de 35 ani.

Specialiștii din sănătate și învățământ vor putea depune cereri pentru repartizarea unei locuințe, realizate prin programul implementat de A.N.L., indiferent de vârstă

 A fost propusă constituirea unei baze de date centralizate la nivelul ANL pentru inventarierea solicitărilor formulate de autoritățile publice locale. În acest mod se va ține evidența amplasamentelor propuse a se realiza prin programul de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii, fără a se mai impune coordonarea și răspunderea ordonatorului de credite în această etapă.

Ordonatorul de credite aprobă lista cuprinzând locuințele pentru tineri propuse a fi finanțate. De la bugetul local se va asigura contravaloarea cheltuielilor efectuate de ANL cu paza și conservarea imobilelor finalizate și pentru care nu se poate efectua recepția la terminarea lucrărilor în condițiile legii.

Aceasta ca urmare a problemelor identificate în finalizarea contractelor de execuție lucrări când se constată că lucrările tehnico edilitare nu se finalizează în mod corespunzător obligațiilor asumate.

 Pentru corelarea prevederilor O.U.G. nr. 55/2021 cu modul de derulare a programului de construcții locuințe pentru tineri, în cadrul anexelor vor fi realizate următoarele modificări:

-      revizuirea termenelor de elaborare și aprobare a studiilor de fezabilitate pentru investițiile incluse la finanțare

-      completarea informațiilor legate de derularea investițiilor și cu investiții aflate în diverse stadii de execuție care necesită recontractare

-      revizuirea cotei pentru administrarea, întreținerea și reparațiile curente, precum și reparațiile capitale

-      revizuirea cotelor pentru menținere stare de folosință normală a construcției și de administrare în raport de cota totală maximă aprobată prin lege

-      prezentarea noului model de calcul al chiriei bazat pe valoarea de investiție a unei unități locative, stabilită de către reprezentanții autorității publice locale.

 

Comenteaza